BHİB Hakkında

BHİB Hakkında

Enstitümüz Basın ve Halkla İlişkiler Ofisi, kurumsal kimliğin güçlendirilerek geliştirilmesi, yerel ve ulusal boyutlarda kurumlarla ilişkilerin sağlıklı bir zeminde sürdürülmesi, basın/yayın kuruluşları ile olumlu ilişkilerin geliştirilerek, Enstitümüz ile kamuoyu arasında sağlam bir köprü kurulması amacıyla kurulmuştur.

Basın ve Halkla İlişkiler Biriminin amacı; insan kaynaklarını en etkin biçimde kullanarak İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünün iç ve dış hedef kitlelerle, doğrudan iletişim kurabilmesini sağlamak, alınan kararların etkinliği açısından, halkla ilişkiler ve iletişim örgüsünde, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün tanıtımını yapmak, Toplam Kalite Yönetimi ve Kurum Kültürü çerçevesinde, Enstitü’nün bir bütün olarak bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif tüm faaliyetlerinin toplumda bilinirliğini artırmak olarak özetlenebilir. Birim Rektörlükçe istenen diğer faaliyetleri gerçekleştirir; İYTE’nin evrensel bir yapıya sahip olduğunun geniş kitlelere duyurulması ve öğrencilerinden çalışanlarına kadar hemen herkeste “İYTE’nin Bir Üyesi Olma” ruhunun benimsetilmesine çalışır.

Birimimizin Görev Başlıkları
Tanıtım Faaliyetleri
• Fuarlar
• Meslek tanıtım kariyer günleri
• Okul gezileri
• Görsel - yazılı tanıtım materyalleri içerik güncelleme Tasarım (katalog, broşür, öğrenci el kitabı, tanıtım filmi, akademik takvim)

Protokol ve Organizasyon
• Mezuniyet ve açılış törenleri, konser, tiyatro, söyleşi, panel, konferans, seminer, sempozyum, şenlik, sergi gibi faaliyetleri organize etmek,
• Kurumda her tür törenleri (açılış, temel atma), davet, resepsiyon, kokteyl ve resmi yemekleri düzenlemek,
• Kurum yöneticisinin tebrik, teşekkür belgelerini hazırlamak,
• Makam odalarını, toplantı, brifing ve tören alan ve salonlarını mevzuata ve protokole uygun olarak düzenlemek.

Basın ve Arşiv
• Günlük Basın Takibi
• Eğitim Haberlerinin Yönetime Sunulması
• İYTE hakkında basında yer alan haberlerin taranması ve arşivlenmesi
• İYTE web sayfasında yer alan haberlerin güncellenmesi

Teknik İşler
• Fotoğraf
• Video
• Web