Bir Bakışta İYTE

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) nasıl bir üniversitedir?

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü özellikle bilim ve teknoloji alanında ileri düzeyde araştırma, eğitim, öğretim, üretim, yayın ve danışmanlık yapmak üzere İzmir’in üçüncü yüksek öğretim kurumu olarak 1992 yılında kurulmuştur. 35.000 dönüm alana sahip olan Enstitümüz Türkiye’deki iki Yüksek Teknoloji Enstitüsünden biridir. İYTE, yüksek standartlarda lisans eğitimi vermesinin yanında, bilim ve teknoloji alanında en gelişmiş teknik üniversite modellerinden “teknoloji enstitüsü” modeliyle; ülke ve bölge ihtiyaçları doğrultusunda stratejik alanlara yönlendirilmiş, Ar-Ge hedefi yüksek lisansüstü programları ve farklı disiplinlerden uzman araştırmacıların bir araya gelmesiyle oluşan bir üniversitedir. Araştırmaya verdiği önem, tüm programlarında izlediği başarısı kanıtlanmış eğitim yöntemleri, girişimcilik konusundaki öncülüğüyle dikkat çekmektedir. Malzeme, enerji, biyo- ve nano-teknoloji gibi ülkemiz ve dünyada araştırmaların hızla arttığı alanlarda stratejik seçimler yapma yönelimine giren İYTE, bir yandan özgün araştırmalar yaparken, diğer yandan ülkemizin ileri teknoloji alanlarında ihtiyaç duyduğu yetkin aştırmacıları yetiştirme misyonunu da üstlenmektedir. Lisansüstü öğrenci sayısını lisans öğrenci sayısına eşitlemeyi hedefleyen İYTE, gelişmiş laboratuvar donanımı ile araştırmacılar için önemli bir altyapı sağlamaktadır. Genç, dinamik ve üretken araştırmacıları, stratejik alanlarda yürüttüğü projeler, akademik bölüm ve araştırma merkezlerindeki gelişmiş laboratuvar olanakları ve İzmir ili Teknopark alanını da içeren kampüsüyle İYTE, İzmir’in geleceğini şekillendirebilecek Bilim ve Teknoloji Üssü’dür.

İYTE’nin diğer üniversitelerden farkı nedir?

İYTE, Fen Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi’nden oluşmakta, bu fakültelerin tüm bölümleri yerine en temel bölümlerinde lisans eğitimi verme kararını almıştır. Lisansüstü eğitim ise Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından koordine edilmektedir. Her bölüm yerine özellikle seçilmiş alanlarda lisans eğitimi veriyor olması, diğer birçok üniversiteden önemli bir fark oluşturmaktadır. Bu sayede belirli alanlara öncelik verilmiş, birbiriyle ilişkili alanların bir araya gelerek sinerji yaratması hedeflenmiştir. Kuruluşunda aldığı bu kararın doğruluğu yıllar içinde daha iyi anlaşılmış, İYTE, bir üniversite için çok kısa sayılabilecek bir süre içinde (20 yılda) verdiği ürünlerle ülkemizin en parlak eğitim ve araştırma kurumlarından birisi olarak ortaya çıkmıştır.

İYTE’de eğitim dili nedir?

İYTE’nin tüm lisans ve lisansüstü programlarında eğitim dili İngilizce’dir. Bu, uluslararasılaşmanın iyice önem kazandığı günümüzde İYTE öğrenci ve mezunlarına büyük avantaj sağlamaktadır. 2010 yılına kadar İngilizce Hazırlık eğitimi veren Yabancı Diller Bölümü, bu tarihten sonra Yabancı Diller Yüksek Okulu olarak hizmet vermeye başlamış, İngilizce dışında günümüz dünyasında önem kazanan diğer dillerin eğitimini de vermeyi programına almıştır.

Çift Ana Dal ve Yan dal olanakları var mıdır?

Enstitümüzde “Çift Ana Dal” ve “Yan Dal” programları da mevcuttur. Başarı ortalaması Çift Ana Dal için en az 3.00, Yan Dal için en az 2.50 olan tüm öğrencilerimiz, kontenjanlar dâhilinde ve başvurdukları bölümlerin uygun görmesi halinde bu programlardan yararlanabilmektedir. İYTE’de Çift Ana Dal ve Yan Dal uygulayan bölümler; Fizik Bölümü, Kimya Bölümü, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ve Mimarlık Bölümü’dür. Bu tür programların sayısı yıllar içinde artmaktadır.

İYTE Kampüsü nerededir?

İYTE Kampüsü, İzmir’in Urla ilçesi Gülbahçe Köyü’ndedir. Kampüs, İzmir’e 45, Urla’ya 15, Çeşme’ye 35 km uzaklıktadır.

Ders dışı aktiviteler nelerdir?

İYTE, bilim, teknoloji ve tasarım alanlarında başarısı kanıtlanmış eğitimi yanında, öğrencilerinin toplumda kendilerini iyi ifade edebilen, sanatı ve sporu bilinçli kullanabilen bireyler olarak sivrilmesini de hedeflediğinden, birçok sosyal ve kültürel etkinlik için olanak yaratmaktadır. Detayları İYTE ana sayfasından öğrenilebilecek çok sayıda öğrenci topluluğu, ürünlerini ve gösterilerini hem yıl içinde çeşitli programlar kapsamında, hem de akademik yılın sonuna doğru yapılan Bahar Şenliği’nde sergilemektedir. Bahar Şenliği, öğrenci topluluklarının faaliyetlerini sergilemesine imkân sağlaması yanında, açık hava konserleriyle birçok başarılı sanatçıya da ev sahipliği yapmaktadır.

Staj imkânları hakkında bilgi verir misiniz?

İYTE’nin tüm bölümlerinin eğitim planlarında staj zorunludur. Yurt içi staj dışında yurt dışı stajları da İYTE öğrencileri tarafından yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Eğitim dilinin İngilizce olması, İYTE öğrencilerine bu konuda önemli bir avantaj sağlamaktadır. İYTE öğrencilerinin diğer bir avantajı da, İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesinin (Teknopark) İYTE Kampüsü içerisinde yer almasıdır. Bu sayede İYTE öğrencileri Teknoparktaki sayısı 80’in üzerindeki firmanın araştırmalarına katılabilmekte ve firma bünyesinde staj yapabilmektedir. Bu, öğrenciye mezuniyet sonrası iş bulma anlamında da avantaj oluşturmaktadır.

İYTE mezunlarının iş imkânları nasıldır?

İYTE mezunu, üniversitesinin kendisine sağladığı eğitim ve araştırma olanaklarından olabildiğince yararlanmakta ve bunun yararını mezuniyet sonrasında görmektedir. Akademik hayatına devam etmek isteyen İYTE mezunu, ülkemizin ve Dünyanın önemli eğitim ve araştırma kuruluşlarında itibar görmekte, saygın üniversitelere burslu olarak kabul edilmektedir. Kuruluşundan bu yana sadece 20 yıl geçmiş olmasına rağmen İYTE mezunları, çalıştıkları sanayi kuruluşlarındaki başarılarıyla, kendilerinden sonraki İYTE mezunlarının yolunu döşemiştir. Her İYTE mezunu, kendinden sonraki mezunun mesleki geleceğinin temelini atmaktadır. Her açıdan iddialı bir üniversite olan İYTE’nin hedefi, çalıştığı işte başarılı olan mezunlar yetiştirmekle sınırlı değildir; İYTE, kendi işini yaratan mezunlar yetiştirmeyi de hedeflemektedir.

İYTE, mezunlarının kariyerlerine ne şekilde yardımcı olmaktadır?

İYTE, iş hayatına hazırlanmakta olan öğrencilerimize, mesleki ve bireysel gelişim alanlarında destek sağlamak, sektörlerle buluşmalarında köprü olmak amacıyla Kariyer Ofisini kurmuştur. Gerek bireysel, gerekse grup olarak gelişim ihtiyacı hissettikleri alanlarda danışmanlık/koçluk hizmeti sunmak hedeflenmektedir. Kariyer Ofisi, özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri, kişisel gelişim seminerleri ile öğrencilerimizin çalışma hayatına iyi bir şekilde hazırlanmalarına yardımcı olmaktadır. Çeşitli öğrenci topluluklarının ve Mezunlar derneğinin katkıları ile teknoloji ve kariyer günleri organizasyonları düzenlenmektedir. Katılımcı şirketler ile bir araya gelen öğrencilerimize staj ve yarı/tam zamanlı iş imkânları sağlanmaktadır. Tüm öğrencilerimizin ve mezunlarımızın özgeçmiş kaydedebildiği, aktif iş arayışında olduklarını gösteren, firmaların staj ve sürekli iş ilanlarının yüklendiği, öğrencilerin bu ilanlara başvurabildiği kariyer veri programı kısa sürede hayata geçecektir.

Öğretim üyelerinin akademik kariyerleri hakkında bilgi verir misiniz?

İYTE’li öğretim üyeleri, lisans ve lisansüstü derecelerini ülkemiz ve dünyanın saygın üniversitelerinden almıştır. Aynı şekilde, İYTE’den doktora derecesi alan çok sayıda akademisyen de ülkemiz ve dünyanın önemli araştırma ve eğitim kurumlarında görev yapmaktadır.