Değişim Programları

Değişim Programları

Farabi Değişim Programı, Türkiye'de üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.

Gönüllülük ilkesine dayalı olan bu programın amacı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini sağlamaktır. Türk yükseköğretim sistemine canlılık ve hareketlilik getirmesi beklenen Farabi Değişim Programının hedefleri şunlardır:

Yükseköğretim kurumları arasında işbirliğini arttırmak,
Yükseköğretim programlarındaki eğitimin kalitesini arttırmak,
Akademik programların uyum içinde olmasını sağlamak,
Akademik personelden daha etkin bir şekilde yararlanmak
.

Farabi Değişim Programı kapsamında, öğrenciler hibe desteği, öğretim üyeleri de ek ders ücreti desteği alacaklardır.

Konu ile ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak için http://uio.iyte.edu.tr adresini ziyaret ediniz.

ERASMUS

Avrupa Birliği Hayatboyu Öğrenme Programı’nın en yaygın faaliyet dallarından bir tanesi olan Erasmus Değişim Programı, Avrupa Birliği yükseköğretim kurumları ile Türk yükseköğretim kurumları arasında tüm programlar seviyesinde öğrenci değişimi ile akademik ve idari personel değişimine olanak tanıyan bir programdır.

Erasmus Programı ile öğrencilerimiz Avrupa Birliği’nde yer alan üniversitelerde kısa süreli olarak öğrenim görebilmekte, kurum ve kuruluşlarda staj çalışmaları yaparak uygulamalı iş deneyimi kazanabilmektedirler. Bu programla aynı zamanda öğretim üye ve görevlileri, okutmanlar ders vermek üzere karşılıklı değişim gerçekleştirerek farklı üniversitelerde uygulanan eğitim-öğretim tekniklerini izleyebilmekte ve personel (akademik ve idari) kısa süreli mesleki eğitim alabilmektedir. Programın sunduğu bir başka fırsat ise yüksek öğretim kurumları dışında çalışan Avrupalı meslek sahiplerinin de öğrencilerimize eğitim vermek üzere gelebilmeleridir.

Erasmus Değişim Programı kapsamında, faaliyet dallarına katılan yaralanıcıların karşılıksız hibe alma imkanları bulunmaktadır.

Konu ile ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak için http://uio.iyte.edu.tr adresini ziyaret ediniz.